K. Knudsen & Co.

Odda i Hardanger

Fabrikk, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Elv

Fotografi ubb-kk-nk-0149a

K. Knudsen & Co.

Odda i Hardanger

Eneberettiget 1908

Fjell, Foss, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-na-0175

Knud Knudsen & Co.

Odda Hardanger

Fabrikk, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke

Fotografi ubb-kk-nk-0148b

Knud Knudsen & Co.

Odda Hardanger

Fabrikk, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke

Fotografi ubb-kk-nk-0148c

Knud Knudsen & Co.

Odda med Fabrikanlæggene

Fabrikk, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-na-0009

K. Knudsen & Co.

Odda Hardanger

Fabrikk, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nk-0148a