Atelier K. Knudsen

[Joh. Petersen A/S, Kløverhuset fabrikk anlegg på Solheim]

Firma Joh. Petersen A/S, Kløverhuset. Hageanlegg i fabrikken på Solheims gårdsrom. Hytten i bakgrunnen rommer legekontor og syskole

Kvinne, Woman, Barn, Child, Hage

Fotografi ubb-kk-n-446-020

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-423-083

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-423-087

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker, Strikkemaskin

Fotografi ubb-kk-n-423-086

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-423-081

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3. Utsnitt fra konfeksjonsavdelingen

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-446-011

Atelier KK

[Fra skjortefabrikken til Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk i Fabrikkgaten 3]

Fra skjortefabrikken til Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk i Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Skjortefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-446-013

Atelier K. Knudsen

[Joh. Petersen A/S, Kløverhuset]

Butikkinteriør

Fotografi ubb-kk-n-446-018

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker, Strikkemaskin

Fotografi ubb-kk-n-423-078

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Taklampe, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-446-010

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-423-035

Atelier KK

[Fra skjortefabrikken til Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk i Fabrikkgaten 3]

Fra skjortefabrikken til Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk i Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Fabrikkhall, Skjortefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-446-015

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Konfeksjonsfabrikk, Strykejern, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-423-047

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-423-079

Atelier K. Knudsen

[Butikkinteriør i Kløverhuset]

Manufakturhandel, Butikkinteriør

Fotografi ubb-kk-n-446-032

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-423-085

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Taklampe, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-446-012

Atelier KK

[Fra skjortefabrikken til Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk i Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3 Fra konfeksjonsavdelingen

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-446-014

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker, Strikkemaskin

Fotografi ubb-kk-n-423-080

Atelier K. Knudsen

[Joh. Petersen A/S, Kløverhuset fabrikk anlegg på Solheim]

Joh. Petersen A/S, Kløverhuset fabrikk anlegg på Solheim. Hageanlegg i fabrikkens gårdsrom. Hytten i bakgrunnen rommer legekontor og syskole

Kvinne, Woman, Barn, Child, Hage

Fotografi ubb-kk-n-446-019

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-423-036

Atelier K. Knudsen

[Fra Joh. Petersen A/S, Kløverhuset. Fra meteravdelingen med mønsterbar]

Fra Joh. Petersen A/S, Kløverhuset. Fra meteravdelingen med mønsterbar

Manufakturhandel, Butikkinteriør

Fotografi ubb-kk-n-446-022

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3]

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-423-019

Atelier KK

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Interiør fra Joh. Petersen A/S konfeksjonsfabrikk, Fabrikkgaten 3

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Tricotagefabrikker & utsalg, Klædefabrikker, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-423-077