Knud Knudsen

Parti af Røldal.

Tufte til venstre i bildet.

Gård, Fjell, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3241