Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bros-04101

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nygårdshøyden]

1962-07-18

Nygårdshøyden

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080365

Ukjent

[Klassebilde]

Karen Lunde (i hvit kjole) nr. 2 fra venstre i bakerste rekke

Jente, Girl, School, Skole, Klassebilde, Skoleelev

Fotografi ubb-il-0448

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane, Hellebard

Fotografi ubb-bros-04098

Sydneshaugen skole

School, Skole

Fotografi ubb-bs-ok-05398

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Tromme

Fotografi ubb-bros-04104

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Buekorps, Uniform, Jubileum, School, Skole, Musikkorps, Fane

Fotografi ubb-bros-04108

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963

Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane, Hellebard

Fotografi ubb-bros-04103

Widerøe's Flyveselskap A/S

Sydneshaugen skole, Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Aerial photo, Museum, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole

Fotografi ubb-w-sh-119837

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Tromme, Fane

Fotografi ubb-bros-04099

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Tromme

Fotografi ubb-bros-04100

Ralph L. Wilson

[Sydneshaugen med Bastiansens Gartneri og Universitetsbibliotekets tomt]

Sydneshaugen med Bastiansens Gartneri og Universitetsbibliotekets tomt

Kirke, School, Skole, Bolighus, Residential Building, Murhus, Gartneri

Fotografi ubb-bs-ok-05393-005

Ludvig Sommer

[Klassebilde]

Sydneshaugen realskole ca 1935. Elever født i 1919. Nr 2 fra venstre, fremste rekke er Gerd Vibe Jacobsen.

Jente, Girl, Elev, Klassebilde

Fotografi ubb-il-0445

Ukjent

[Klassebilde]

Ruth Lunde nr 2. bakerst fra høyre.

Jente, Girl, School, Skole, Klassebilde, Skoleelev

Fotografi ubb-il-0447