Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Jubileum, Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bros-04101

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nygårdshøyden]

1962-07-18

Nygårdshøyden

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080365

Ukjent

[Klassebilde]

Karen Lunde (i hvit kjole) nr. 2 fra venstre i bakerste rekke

Skole, Jente, Klassebilde, Skoleelev

Fotografi ubb-il-0448

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963

Jubileum, Buekorps, Fane, Buekorpsgutter, Hellebard, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bros-04098

Sydneshaugen skole

Skole

Fotografi ubb-bs-ok-05398

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.

Jubileum, Tromme, Buekorps, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-bros-04104

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Jubileum, Skole, Uniform, Buekorps, Musikkorps, Fane

Fotografi ubb-bros-04108

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963

Buekorps, Fane, Buekorpsgutter, Hellebard, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bros-04103

Widerøe's Flyveselskap A/S

Sydneshaugen skole, Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Museum, Kirke, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-w-sh-119837

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.

Jubileum, Tromme, Buekorps, Fane, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bros-04099

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Jubileum, Tromme, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bros-04100

Ralph L. Wilson

[Sydneshaugen med Bastiansens Gartneri og Universitetsbibliotekets tomt]

Sydneshaugen med Bastiansens Gartneri og Universitetsbibliotekets tomt

Kirke, Skole, Bolighus, Murhus, Gartneri

Fotografi ubb-bs-ok-05393-005

Ludvig Sommer

[Klassebilde]

Sydneshaugen realskole ca 1935. Elever født i 1919. Nr 2 fra venstre, fremste rekke er Gerd Vibe Jacobsen.

Jente, Elev, Klassebilde

Fotografi ubb-il-0445

Ukjent

[Klassebilde]

Ruth Lunde nr 2. bakerst fra høyre.

Skole, Jente, Klassebilde, Skoleelev

Fotografi ubb-il-0447