Olai Schumann Olsen

[Nykirkegården. Nærmest ligger "Gula" deretter "Framnes"]

Nykirkegården. Nærmest ligger "Gula" deretter "Framnes"

By- og småsteder, Cities and villages, Fiskehandel, Kaianlegg, Sjøbod, Havnebod, Jerngjerde, Fjordabåt, Havneskur, Lasteskip, Høybør, Sild- og fiskehandlere

Fotografi ubb-so-1199