Atelier KK

[Ole Bulls plass og Engen]

Bygninger, Gate

Fotografi ubb-kk-n-410-075

Atelier KK

[Ole Bulls plass og Engen]

Bygninger, Gate

Fotografi ubb-kk-n-410-076

Parti fra Engen, Bergen

Kvinne, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Jente, Gutt

Fotografi ubb-bros-05438