Atelier KK

ubb-kk-n-292-021

Vinduene og inngangsparti til Ole Bulls plass 6. Emma Andersen og Remington A/S ca. 1927

Lege, Yrkesklær, Mann, Arkitekt, Kontormaskiner og -utstyr, Vindu, Hatteforretning, Arkitekter, Kontormaskiner og rekvisita, Hatteforretninger, Læger

Fotografi ubb-kk-n-292-021