Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

En flomstor bekk i Kalfarlien endret kur i løpet av natten til 15.10.1930 og utløste et større ras.

Bolighus, Residential Building, Flom, Steinras, Ras

Fotografi ubb-kk-n-341-017

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

En flomstor bekk i Kalfarlien endret kur i løpet av natten til 15.10.1930 og utløste et større ras.

Bolighus, Residential Building, Flom, Steinras, Ras

Fotografi ubb-kk-n-341-016

Atelier K. Knudsen

[Kalvedalsveien 10]

Huset (som nå vel har matr.nr. Gml. Kalvedalsvei 7) tilhørte stadsingeniør Ingstad og var Helge Ingstads barndomshjem.

Villa, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-nkx-0061

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

En flomstor bekk i Kalfarlien endret kur i løpet av natten til 15.10.1930 og utløste et større ras.

Bolighus, Residential Building, Flom, Steinras, Ras

Fotografi ubb-kk-n-341-014

Atelier KK

[Skred i Kalvedalsveien]

1930-10-15

En flomstor bekk i Kalfarlien endret kur i løpet av natten til 15.10.1930 og utløste et større ras.

Bolighus, Residential Building, Flom, Steinras, Ras

Fotografi ubb-kk-n-341-020