Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gjerstad]

1963-06-08

Gjerstad

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-108086

[Gjerstad]

1963-06-08

Gjerstad

Flyfoto, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-108092

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Manuskriptet er antagelig skrevet av Henrich Larsen Scavenius, der var sogneprest i Gjerstad i tiden 1709-1716

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, 1600-tallet, Religion, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Manuskript ubb-ms-0160

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gjerstad]

1963-06-08

Gjerstad

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-108070

S. M. Birkeland

Gjerstad, Osterøy

Tatt på Solberg.

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview, Fottur

Fotografi ubb-bs-ok-07545