Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hordnes ved Porsaneset]

1961-08-25

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054569