Mittet & Co.

Bergen efter Branden, Torvet."

Bergen etter brannen 1916

Gate, Butikk, Shop, Gjenreising og sanering, Brakker, Konditori, Manufakturhandel, Bokhandler

Fotografi ubb-bros-04057

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Torvalmenning.]

"Barakkene efter branden januar 1916."

Handel, Bil, Car, Torg, Brostein, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Brakker, Manufakturhandel, Glassmagasin

Fotografi ubb-bros-04054a

Olaf Andreas Svanøe

ubb-bros-05674

Gatelys, Butikk, Shop, Personbil, Marinegast, Kiosk

Fotografi ubb-bros-05674