Ukjent

[Smørsallmenningen i 1890-årene]

Smørsallmenningen i 1890-årene

Gate, Butikk, Håndkjerre, Barn i arbeid, Manufakturhandel, Fetevare, Løpegutt

Fotografi ubb-bros-05043

Olai Schumann Olsen

ubb-so-0441

Smørsallmenningen, nedre del. Allmenningen eksisterte til brannen i 1916.

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, Brostein, Håndkjerre, Hestekjerre, Korn og melhandel, Jernvarehandel, Fetevare

Fotografi ubb-so-0441