Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tømmeråsen]

1961-05-17

Tømmeråsen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-017259

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tømmeråsen]

1961-05-17

Tømmeråsen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-017260