Atelier KK

[Engen 37]

Engen 37, Koba Christensen og J. Olsens Likkistemagazin , Irene konfektforretning

Vindu, Ark, Konfektforretning, Begravelsesbyrå, Begravelsesbureauer, Konfekt- og chokoladeforretninger, Snekker og møbelforretning, Likkistemagasiner

Fotografi ubb-kk-n-289-056