Mittet & Co.

Fuglesæter, Vaage

M. & Co. 134

Kulturlandskap, Postkort, Støler, Trebygning

Postkort ubb-bs-pkn-00748

Mittet & Co.

Vaagevand

M. & Co. 135

Landskap, Postkort, Vei, Vann, Vogn

Postkort ubb-bs-pkn-00749

Einar Oscar Schou

[Vågå Kirke]

Kirke, Gravstein

Fotografi ubb-bs-ok-02123-037

Ukjent

Fra Vaage (Nedre Kvarberg)

Postkort, Gård, Arkitektur, Hesje, Innmark, Trebygning, Tun

Postkort ubb-bs-pkn-00746

Einar Oscar Schou

[Håkenstad]

Gård

Fotografi ubb-bs-ok-02123-030

Ukjent

Vaagevand i Gudbrandsdalen

G.B. Serie A 249. Bildet kan være tatt av H.H. Lie

Landskap, Postkort, Bro, Vann, Hestekjøretøy

Postkort ubb-bs-pkn-00750

Ukjent

Fra Vaagemo

G.B. 358. Bildet kan være tatt av H.H. Lie

Postkort, Bygd, Bolighus, Vei, Tregjerde, Trebygning

Postkort ubb-bs-pkn-00751

Einar Oscar Schou

[Vågå Kirke]

Kirke, Gravstein

Fotografi ubb-bs-ok-02123-038

Ukjent

Vaage Kirke

G.B. No. 99. Bildet kan være tatt av H.H. Lie

Stavkirke, Postkort, Kirke, Kirkespir, Gravplass, Klokketårn

Postkort ubb-bs-pkn-00745

Ukjent

[Hindsæter turisthotel Vaage]

Poststemplet 20.07.1919

Kulturlandskap, Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Tregjerde, Trebygning, Tømmerbygning

Postkort ubb-bs-pkn-00752

Einar Oscar Schou

[Vågå Kirke]

Kirke, Gravstein

Fotografi ubb-bs-ok-02123-036