Atelier KK

[Interiør fra lager på Norsk Skjortefabrikk]

Interiør fra lager på Norsk Skjortefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Lager, Tekstilfabrikk, Skjorte, Tekstilindustri, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-388-011

Atelier KK

[Interiør fra Norsk Skjortefabrikk]

Interiør fra Norsk Skjortefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Tekstilindustri, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-388-001

Atelier KK

[Interiør fra Norsk Skjortefabrikk]

Interiør fra Norsk Skjortefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Fabrikkhall, Tekstilindustri, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-388-003

Atelier KK

[Interiør fra Norsk Skjortefabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Tekstilindustri, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-388-009

Atelier KK

[Interiør fra Norsk Skjortefabrikk]

Interiør fra Norsk Skjortefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Fabrikkhall, Tekstilindustri, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-388-004

Atelier KK

[Norsk Skjortefabrikk A/S. Sorteringsarbeide]

Norsk Skjortefabrikk A/S. Sorteringsarbeide

Bord, Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Skjorte, Tekstilindustri, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-388-010

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Norsk Skjortefabrikk]

1934-01-17

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Tekstilfabrikk, Skrivebord, Tekstilindustri, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-388-017

Atelier KK

[Interiør fra systuen på Norsk Skjortefabrikk]

Interiør fra systuen på Norsk Skjortefabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Tekstilfabrikk, Skjorte, Fabrikkhall, Tekstilindustri, Skjortefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-388-002