Samlinger knyttet til Finmarken

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0026
  • ubb-ms-0278
  • ubb-ms-0315
  • ubb-ms-0382

Lector Thomas von Westens Brev, dat. Hammerfest 30/7 1716 til Missions Collegium i Kiøbenhavn, ang. hans første Arbeide ved Missionen og dens værende Tilstand.

1716-07-30

Avskrift tat efter det eksemplar, der i 1752 blev solgt paa auktionen efter etatsraad Foss.

1700-tallet, Brev, Danmark, Religion, Samer, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Missionærvirke, Misjonsarbeid, Misjon

Manuskript ubb-ms-0106