Olaf Andreas Svanøe

Strandgaten før branden 1916

Gate, Gutt

Fotografi ubb-bros-03944b