Ant. J. Karlsen

Turnhallen Bergen

Bygninger, Idrettshall, Turnhall

Fotografi ubb-bros-04777

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann nær Jernbanestasjon

Bergen turnhall i bakgrunnen

Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Fotografi ubb-il-0009-033b

[Utsikt mot Lille Lungegårdsvann og Johanneskirken]

Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Bolighus, Gassbeholder

Fotografi ubb-bros-05208

Ukjent

Brandövelseplass ved Lungeg. vann

Bergen turnhall i bakgrunnen

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Fotografi ubb-il-0009-036a

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann

Bergen turnhall i bakgrunnen

Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Fotografi ubb-il-0009-038c

Ukjent

[Kaigaten og Bergen turnforening]

Kaigaten og Bergen turnforening

Bygninger, Gate, Idrettshall, Turnhall

Fotografi ubb-bros-04776

Hans Nicolaysen Meyer

Bergens Turnforening

"Bergens Turnforening som skal nedrives for at give Plads for den nye Jernbanestation."

Bygninger, Turnhall

Fotografi ubb-bros-04827