Atelier KK

[Parti fra Allehelgensgate med Bergens politikammer og Forsikringsselskapet Norge]

Parti fra Allehelgensgate med Bergens politikammer og Forsikringsselskapet Norge

Reklame, Forsikringsselskap, Tregjerde, Hydrant, Politistasjon, Offentlige kontorer, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-242-012

Atelier KK

[Parti fra hjørnet Allehelgensgate - Nygaten]

Parti fra hjørnet Allehelgensgate - Nygaten

Gate, Reklame, Forsikringsselskap, Tregjerde, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-242-013