Atelier KK

[Fridalen skole]

Arkitektur og byggeskikk, Skolebygning, Snø, Oppdragsfoto

Fotografi ubb-kk-n-429-095