Atelier KK

[Interiør fra L. Aug. Larsen A/S]

Arbeider, Fabrikk, Ovn, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-202-008

Atelier KK

[Varmtvannsbeholder]

Varmtvannsbeholder

Elektrisk forretning, Elektriske forretninger, Varmtvannsbeholder

Fotografi ubb-kk-n-202-010

Atelier KK

[Interiør fra L. Aug. Larsen A/S]

Arbeider, Fabrikk, Ovn, Elektrisk forretning, Hylle, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-202-006

Atelier KK

[Interiør fra L. Aug. Larsen A/S]

Arbeider, Fabrikk, Ovn, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-202-007

Atelier KK

[Varmeovn fra L. Aug. Larsen A/S.]

Ovn, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-202-009