Atelier KK

ubb-kk-n-292-021

Vinduene og inngangsparti til Ole Bulls plass 6. Emma Andersen og Remington A/S ca. 1927

Kontormaskiner og -utstyr, Vindu, Lege, Arkitekt, Mann, Yrkesklær, Hatteforretning, Arkitekter, Kontormaskiner og rekvisita, Hatteforretninger, Læger

Fotografi ubb-kk-n-292-021

Atelier KK

[Lastebil med skrivemaskiner utenfor Ole Bulls plass 6]

Lastebil med skrivemaskiner utenfor Ole Bulls plass 6

Kontormaskiner og -utstyr, Gate, Reklame, Lastebil, Hatteforretning, Skrivemaskin, Kontormaskiner og rekvisita, Hatteforretninger

Fotografi ubb-kk-n-296-006

Atelier KK

[Lastebil med skrivemaskiner utenfor Ole Bulls plass 6]

Lastebil med skrivemaskiner utenfor Ole Bulls plass 6

Kontormaskiner og -utstyr, Gate, Reklame, Lastebil, Hatteforretning, Skrivemaskin, Kontormaskiner og rekvisita, Hatteforretninger

Fotografi ubb-kk-n-296-005