Knud Knudsen

Parti af Elven ved Hellesylt, Søndmør

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-2264

Knud Knudsen

Hellesylt, Søndmør.

Foss, Bygd, Fjord, Kirke, Kaianlegg, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-2262

Knud Knudsen

Parti fra Hellesylt, Søndmør.

Foss, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Hesje, Drying Clothes, Klestørk

Fotografi ubb-kk-2127-0311

Knud Knudsen

Parti af Elven ved Hellesylt, Søndmør

1881-10-01

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-2263

Knud Knudsen

Fossen ved Hellesylt, Søndmør.

Gård, Foss, Bro, Hesje, Uthus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1242

Knud Knudsen

[Hellesylt, Søndmør.]

Foss, Bygd, Fjord, Kirke, Kaianlegg, Naust

Fotografi ubb-kk-ndx-0080

Knud Knudsen

Elven ved Hellesylt, Søndmør

Foss, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1622-08589

Knud Knudsen

Parti fra Sundelven, Søndmøre

Gård, Kirke, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-0388

Knud Knudsen

Parti fra Sundelven, Søndmøre

Foss, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0390

Knud Knudsen

Parti af Elven ved Hellesylt, Søndmør

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-2265

Knud Knudsen

Parti nedover Hellesylt, Søndmør

Foss, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1622-08588

Knud Knudsen

Fossen ved Hellesylt, Søndmør.

Gård, Foss, Naust, Uthus

Fotografi ubb-kk-2127-1243

Knud Knudsen

Parti fra Hellesylt, Søndmør

Foss, Bygd, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1622-08587

Knud Knudsen

Parti fra Hellesylt, Søndmør.

Foss, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Hesje, Drying Clothes, Klestørk

Fotografi ubb-kk-ncx-0316