Knud Knudsen

Parti af Skjerven i Hardanger

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Elv

Fotografi ubb-kk-ncx-0135

Knud Knudsen

Udsigt nedover Skjerven mod Eide, Hardanger.

Fjell, Foss, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-nd-0199

Knud Knudsen

Skjærvsfossen i Hardanger.

Det er trolig litt av Skjærven Hotel, bygd i 1890,som ligger til høyre i bildet.

Fjell, Foss, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei, Stolkjerre

Fotografi ubb-kk-2127-1040

Knud Knudsen

Udsigt nedover Skjerven mod Eide, Hardanger.

Fjell, Foss, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0199

Knud Knudsen

[Skjærven Hotel]

Skjærven Hotel ble bygd i 1890 av Søren Johannesen. I mai 1892 brente hotellet ned, men ble straks bygd opp igjen på de samme murene. I 1895-96 ble hotellet solgt til hotellmannen A Barclay Meidell. ...

Foss, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-ndx-0003