Atelier KK

Barcelona

Meteor på besøk i Barcelona

Bil, Car, Kaianlegg, Cruiseskip

Fotografi ubb-kk-n-ut-0665

Atelier KK

Barcelona

Meteor på besøk i Barcelona

By- og småsteder, Cities and villages, Cruiseskip

Fotografi ubb-kk-n-ut-0667

Quaderno de Las Cartas de Necocorrecciones de Registros que vienen a este Tribunal de otras Inqq. y empieza en 10 de henero de 1722

Brever fra forskjellige inkvisitionsdomstoler i Spanien og Portugal til inkvisitiosdomstolen i Barcelona fra 10 Januar til 28 novbr. 1722. Foræret til Bergens museum av en i Spanien bosat tysk officer, Franz Voitel, obersløitnant ved ...

Brev, Katolske kirke, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Juridisk litteratur, Inkvisisjonen, Spansk brevsamling vedk., inkvisitionen i Spanien og Portugal, Spania, Inkvisitionstribunalet i Barcelona, brever til, Brevsamling paa spansk vedk. inkvisitionen i Spanien og Portugal 1722, Portugal

Manuskript ubb-ms-0029

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-04-19

Avskrift fra 1951. Brøgger skriver at han har kommet seg etter sykdom, at stadig flere tyskere melder seg, informerer om ulike foredrag og uttrykker et ønske om å besøke Shetelig i Bergen.

Foredrag, Brev, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-05