Atelier KK

[Solheim sekundærstasjon]

Solheim sekundærstasjon

Barn, Kraftstasjon, Arkitekt, Personbil, Elektrisitetsverk, Sjåfør, Offentlige kontorer, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-240-011

Atelier KK

[Solheim sekundærstasjon]

Ble oppført som en del av utbyggingen av Samnangervassdraget

Bygninger, Elektrisitetsverk, Sekundærstasjon

Fotografi ubb-kk-n-335-047

Atelier KK

[Solheim sekundærstasjon]

Kraftstasjon, Fjell, Oversiktsbilde, Arkitekt, Bolighus, Offentlige kontorer, Høyspentmast, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-240-010

Atelier KK

[Eksteriør av Solheim sekundærstasjon, Fjøsangerveien]

Eksteriør av Solheim sekundærstasjon, Fjøsangerveien

Vindu, Tårn, Arkitekt, Brostein, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Arkitekter, Sekundærstasjon

Fotografi ubb-kk-n-276-011