Atelier KK

[Olav Kyrres gate 28]

Olav Kyrres gate 28. Utstillingsvindu med strømper hos Korset-Salonen ca. 1925

Vindu, Rekkverk, Korsettforretning, Korsetforretninger

Fotografi ubb-kk-n-287-053

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 28. Utstillingsvindu, Korset-Salonen]

Olav Kyrres gate 28. Utstillingsvindu, Korset-Salonen

Vindu, Rekkverk, Korsettforretning, Korsetforretninger

Fotografi ubb-kk-n-287-054