John Bernhard Rekstad

Terrasser ved Misvær 1909]

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-jr-218-013

John Bernhard Rekstad

Terrasser ved Misvær 1909

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-jr-218-014