Erik Gunleikson

Risør

u.å.

Postkort, By- og småsteder

Postkort ubb-bs-pkn-00481

Erik Gunleikson

Risør, Torvet.

u.å.

Postkort, By- og småsteder, Butikk, Torg

Postkort ubb-bs-pkn-00472

Erik Gunleikson

Risør, Salsiden

u.å. SOLSIDEN

Postkort, By- og småsteder

Postkort ubb-bs-pkn-00480

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Manuskriptet er antagelig skrevet av Henrich Larsen Scavenius, der var sogneprest i Gjerstad i tiden 1709-1716

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, 1600-tallet, Religion, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Manuskript ubb-ms-0160

Erik Gunleikson

Solsiden, Risør

u.å.

Postkort, By- og småsteder

Postkort ubb-bs-pkn-00483

Erik Gunleikson

Risør

u.å.

Postkort, By- og småsteder, Havn, Seilskip

Postkort ubb-bs-pkn-00482