Atelier KK

[Fagerheims fabrikker A/S. Maskinsal for valsing og kapning av hamp 1922]

Fagerheims fabrikker A/S. Maskinsal for valsing og kapning av hamp 1922

Not- og garnfabrikk, Hamp, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-242-038

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Fabrikk, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-013

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Arbeider, Fabrikk, Repslager, Mann, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-018

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Interiør fra Kabelspinderiet 1922]

Fagerheims Fabrikker A/S. Interiør fra Kabelspinderiet 1922

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-242-030

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Arbeider, Fabrikk, Mann, Not- og garnfabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-376-010

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Fagerheims Fabrikker A/S. Lageret for snører og tauverk i kjelleretasjen 1922

Lager, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-242-040

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Lageret av not og garn over reperbanen 1922]

Fagerheims Fabrikker A/S. Lageret av not og garn over reperbanen 1922

Lager, Not- og garnfabrikk, Garn, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-242-039

Gustav Brosing

[Bryggen]

Bryggefronten, fra og med Holmedalsgården til og med Svensgården, sett nordvestover

Flagg, Varebil, Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-00700

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Arbeider, Fabrikk, Mann, Tresko, Not, Not- og garnfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-376-008

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Fra repslageriet 1922]

Fagerheims Fabrikker A/S. Fra repslageriet 1922

Mann, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-242-032

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Fagerheims Fabrikker A/S. Maskinsal. Avdeling for not- og garnbinding 1922

Kvinne, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-242-033

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Arbeider, Fabrikk, Mann, Not- og garnfabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-376-011

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Repslageriet 1922]

Fagerheims Fabrikker A/S. Repslageriet 1922

Mann, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-242-031

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Fagerheims Fabrikker A/S. Maskinsal for slaaing av snører - snøremaskin 1922

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-242-036

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-005

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Fagerheims Fabrikker A/S. Maskinsal for slaaing av snører - snøremaskin 1922

Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-242-026

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Fabrikk, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-014

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Maskinsal for valsing og kapping av hamp 1922]

Fagerheims Fabrikker A/S. Maskinsal for valsing og kapping av hamp 1922

Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Hamp, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-242-025

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Arbeider, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-021

Atelier KK

[Fagerheims fabrikker A/S. Korkskjæreriet 1922]

Fagerheims fabrikker A/S. Korkskjæreriet 1922

Arbeider, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-242-041

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-006

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Fagerheims Fabrikker A/S. Maskinsal for slaaing av snører - snøremaskin 1922

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-242-029

Gustav Brosing

[ryggen]

Bryggefronten, fra og med Holmedalsgården til og med Svensgården, sett nordvestover

Flagg, Varebil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-00701

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Hamphekleriet 1922]

Fagerheims Fabrikker A/S. Hamphekleriet 1922

Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Hamp, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-242-027

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Fabrikk, Kvinne, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-012

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Interiør fra Snøretraadspinderiet 1922]

Fagerheims Fabrikker A/S. Interiør fra Snøretraadspinderiet 1922

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-242-035

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-007

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Bøtersal. Notloft]

Fagerheims Fabrikker A/S. Bøtersal. Notloft

Arbeider, Mann, Søyler, Not- og garnfabrikk, Garn, Fabrikkhall, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-242-034

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Garn, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-017

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Annen etasje i reperbanen. Snøreloftet. 1922]

Fagerheims Fabrikker A/S. Annen etasje i reperbanen. Snøreloftet. 1922

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-242-037

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-019

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Arbeider, Fabrikk, Mann, Tresko, Not, Not- og garnfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-376-009

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933

Kvinne, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-015

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-020

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Garn, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-376-016

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Fagerheims Fabrikker A/S. Maskinsal, avdeling for not- og garnbinding 1922

Kvinne, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-242-028