Strandgaten 61- Sundt & Co

Illustrert artikkel i Revyen for 11. og 18. aprile 1896. Bl.a. godt tresnittbilde av bygningen.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-414

Strandgaten 61 og Baltzergaarden 1-10

Eiendommen danner nu endel av C. Sundts forretningskompleks Strandgaten 59-69. Opprinnelig var Sundts nybygg, det første, bare Strandgaten 59-61. Se nermere om Sundts eiendomservervelser i firmaets 100-års skrift side 21, 107, 120, 126. Firmaet begynte ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-413

Strandgaten 59, og Bautangården 5

Eiendommen er i vår tid endel av Sundts kompleks, se kort under strandgaten 61 og 66

Katalogkort ubb-bros-kt-s-411

Balzergården

Katalogkort ubb-bros-kt-b-14