Widerøe's Flyveselskap A/S

Breistein, Åsane

1961-08-23

Breistein med Harald Breisteins garveri til venstre og Breistein Møbelfabrikk til høyre.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Garveri, Møbelfabrikk

Fotografi ubb-w-f-053010