Knud Knudsen

Udsigt fra Vikinghaug mod Odde, Hardanger

Bygd, Gård, Kirke, Vann, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1730

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Oversiktsbilde, Elv, Bolighus, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0585

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

Odda fotografert fra Kalvanes

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-3175

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Odda fotografert fra Kalvanes

Fjell, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Oversiktsbilde, Mann, Hverdagsklær, Færing

Fotografi ubb-kk-1318-2472

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Oversiktsbilde, Bolighus

Fotografi ubb-kk-1318-2473

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

1822-10-28

Fjell, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Bolighus, Vei, Tregjerde, Steinmur, Lysthus

Fotografi ubb-kk-1318-2296

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger.

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Elv, Hesje, Vei, Steingjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2476

Knud Knudsen

Hardanger: Odde

Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-2048

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Odda fotografert fra Kalvanes

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Oversiktsbilde, Elv, Bolighus

Fotografi ubb-kk-1318-2471