Gustav Brosing

[Bryggen]

Bryggefronten, fra og med Holmedalsgården til og med Svensgården, sett nordvestover

Flagg, Varebil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-00701

Olai Schumann Olsen

[Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen]

Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen

Hest, Gate, Mann, Man, Trekasse, Lastebil, Forretningsgård, Håndkjerre, Yrkesklær, Bryggerivogn, Arbeidsdoning, Agentur og kommisjonsforretning, Støpegodshandel

Fotografi ubb-so-0127

Gustav Brosing

[Bryggen]

Bryggefronten, fra og med Holmedalsgården til og med Svensgården, sett nordvestover

Flagg, Varebil, Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-00700