Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Møte i en forening eller selskap.

Interiør, Interior, Veggmaleri, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-386-019

Atelier KK

[Handelens og Sjøfartens hus]

Interiør, Interior, Veggmaleri, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-386-030

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0347

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0372

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0351

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0355

Atelier KK

[Handelens og Sjøfartens hus]

Grand Selskapslokaler.

Trapp, Hall, Trappeoppgang, Fliser

Fotografi ubb-kk-n-386-001

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0354

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-nor-g-0365

Atelier KK

Kommunefunksjonærers fest på Grand Selskapslokaler, 1947

Festmiddag

Fotografi ubb-kk-n-431-162

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0369

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Elektrisitetsmesternes middag.

Interiør, Interior, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-014

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0361

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0353

Atelier KK

[Nordnæs Bataillons 100-års jubileum]

1958-05-03

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958. Jubileumsmiddag på Grand Selskapslokaler

Interiør, Interior, Buekorps, Jubileum, Restaurant/Kafe, Middag

Fotografi ubb-kk-n-453-011

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Festmiddag

Interiør, Interior, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-016

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0360

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0371

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-nor-g-0366

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Festmiddag

Interiør, Interior, Servitør, Selskap, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-020

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Grand Selkapslokaler

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Bryggeri, Festmiddag

Fotografi ubb-kk-n-425-007

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0356

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Festmiddag.

Interiør, Interior, Selskap, Festmiddag

Fotografi ubb-kk-n-386-018

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Festmiddag.

Interiør, Interior, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-017

Atelier KK

[Redermøtet]

Grand Selskapslokaler.

Interiør, Interior, Rederi, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-009

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0364

Atelier KK

[Foaje, Grand selskapslokaler]

Interiør, Interior, Dør, Hall

Fotografi ubb-kk-n-383-062

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0357

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Festmiddag.

Interiør, Interior, Fest, Servitør, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-022

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0349

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0350

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0363

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0352

Atelier KK

[Handelens og Sjøfartens hus]

Pause i møtet?

Interiør, Interior, Organisasjoner og lag, Dress, Suit, Rokokkostol

Fotografi ubb-kk-n-386-031

Atelier KK

[Nordnæs Bataillons 100-års jubileum]

1958-05-03

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958. Jubileumsmiddag på Grand Selskapslokaler

Interiør, Interior, Buekorps, Jubileum, Restaurant/Kafe, Selskap, Middag

Fotografi ubb-kk-n-453-012

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Kjøbmannsforeningens fest.

Interiør, Interior, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-011

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-10-30

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Hall, Trappeoppgang, Vase, Fliser

Fotografi ubb-nor-g-0346

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0359

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Elektrisitetsmesternes middag.

Interiør, Interior, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-015

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

1935-04-09

Handelsforeningens 40 års jubileum.

Interiør, Interior, Organisasjoner og lag, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-024

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0358

Atelier KK

[Grand selskapslokaler]

Interiør, Interior, Hall

Fotografi ubb-kk-n-383-064

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0362

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0370

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Kjøbmannsforeningens fest.

Interiør, Interior, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-010

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0368

Atelier KK

[Grand Selskapslokaler]

Festmiddag.

Interiør, Interior, Selskap, Festmiddag, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-386-021

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Grand Selskapslokaler

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Bryggeri, Festmiddag

Fotografi ubb-kk-n-425-008

Atelier KK

[Grand selskapslokaler]

Interiør, Interior, Hall, Tinghus

Fotografi ubb-kk-n-383-063

Norvin Reklamefoto

Grand Café

1949-09-07

Interiør, Interior, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-nor-g-0367