Gustav Brosing

Nagelgaten 20 og 22

1958-03-14

Gatelys, Bolighus, Gasslykt, Gjerde, Trehusbebyggelse by, Flaggstang

Fotografi ubb-bros-00348b

Gustav Brosing

Nagelgaten 22, baksiden

1961-02-05

Huset i midten er Fritznersmuget 7, bak sees Fritznersmuget 2. Kilde: Dag-Geir Bergsvik Knudsen

Snø, By- og småsteder, Vinter, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-04235

Gustav Brosing

Nagelgaten 20 og 22

1958-03-14

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Flaggstang

Fotografi ubb-bros-00348c

Gustav Brosing

Nordnessmug 5 / Nagelgt. 22

T.h. dohus på baksiden av Nagelgt. 22 sett fra nordvest. Helt til venstre Nordnessmug 5

Snø, By- og småsteder, Vinter, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Utedo, Bakplass

Fotografi ubb-bros-04800

Gustav Brosing

Nagelgaten 20 og 22

1958-03-14

Huset i forgrunnen er Nagelgaten 20, huset til høyre er Fritznersmuget 10, huset bak nr 20, til venstre, er Fritznersmuget 5. Kilde: Dag-Geir Bergsvik Knudsen

Snø, By- og småsteder, Vinter, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Uthus, Bakgård

Fotografi ubb-bros-00348a