Widerøe's Flyveselskap A/S

Hjellestad

1950-07-05

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-022827

[Fra Hjellestad]

Fra Hjellestad, 1897. Øyen Dråttninga midt i bildet, og Storakinna til venstre.

Landskap, Oversiktsbilde, Naust

Fotografi ubb-ghn-129

Ralph L. Wilson

Landophold Hjellestad. Bugten med seilbaater

Landsted

Fotografi ubb-wil-o-022

Astrid Monssen

Hjellestad

Kirsten, Edith og Arne

Kvinne, Barn, Hund, Jente, Lue, Gutt, Kjole, Gruppe

Fotografi ubb-bs-fol-01797-039-d

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1948-1949.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-027

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053605

[Gudrun Hilmers Negaard og Gudrun Stoltz bader på Hjellestad, 1897]

Gudrun Hilmers Negaard og Gudrun Stoltz bader på Hjellestad, 1897

Sjø, Svømming, Badeplass

Fotografi ubb-ghn-132

Ralph L. Wilson

Tur til Hjellestad til fr. Kuhnle 15de mai 1927

1927-05-15

Kvinne, Familie og slekt, Venninner, Bøttehatt

Fotografi ubb-wil-g-117

Jakob Naustdal

Dagbok 1943. Floraen i Fana.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-015

Ralph L. Wilson

Emma og barna nyter utsigt mod leden, Hjellestad

Barn og mor, Søsken, Hav

Fotografi ubb-wil-d-101

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hjellestad

1961-08-25

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054583

Ralph L. Wilson

Tur til Hjellestad til fr. Kuhnle 15de mai 1927

1927-05-15

Kvinne, Familie og slekt, Venninner, Damehatt, Gruppe, Hverdagsklær

Fotografi ubb-wil-g-120

[Album]

Familiealbum med fotografier fra Bergensområdet og Australia.

Fotoalbum

Fotografi ubb-bs-fol-01801

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053601

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestadskiftet]

1961-08-23

Hjellestadskiftet

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053580

Ralph L. Wilson

Landophold Hjellestad. Bugten med Seilbaater.

Seilbåt, Landsted

Fotografi ubb-wil-o-018

Ralph L. Wilson

Tur til Hjellestad til fr. Kuhnle 15de mai 1927

1927-05-15

Familie og slekt, Gruppe

Fotografi ubb-wil-g-118

Ralph L. Wilson

Gammelt dørlaas - Hjellestad

Interiør, Dør, Dørhåndtak

Fotografi ubb-wil-s-014

Astrid Monssen

Hjellestad 1915

Fem unge kvinner foran lerketrær.

Kvinne, Hund, Tre, Kjole, Gruppe, Kyst

Fotografi ubb-bs-fol-01798-009-a

Ralph L. Wilson

Landophold Hjellestad. Bugten med silbaater

Landsted

Fotografi ubb-wil-o-023

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053600

Ralph L. Wilson

Tur til Hjellestad til fr. Kuhnle 15de mai 1927

1927-05-15

Familie og slekt, Gruppe

Fotografi ubb-wil-g-119

Ralph L. Wilson

Landophold Hjellestad. Bugten med Seilbaater

Seilbåt, Fritidsbåt, Landsted

Fotografi ubb-wil-o-021

Ralph L. Wilson

Landophold Hjellestad. Bugten med seilbaater

Seilbåt, Landsted

Fotografi ubb-wil-o-019

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053604

Jakob Naustdal

1941. Øyar og langs sjøen.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-009

Jakob Naustdal

Eik i Fana. 1947.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-025

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053609

[Hjellestad]

Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-thw-0258

Jakob Naustdal

1950. Fana.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-030

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053577

Ralph L. Wilson

Landophold Hjellestad. Bugten med seilbaater

Robåt, Seilbåt

Fotografi ubb-wil-o-024

[Gudrun Hilmers Negaard og hund i robåt, Hjellestad 1897]

Gudrun Hilmers Negaard og hund i robåt, Hjellestad 1897

Kvinne, Flag, Flagg, Hund, Robåt, Naust, Åre, Roer

Fotografi ubb-ghn-119

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053603

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1938-1939

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-003

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1965-07-16

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-153344

Enoch Djupdræt

[Hjellestad kai, Fana.]

Hjellestad kai, Fana.

Seiling, Seilbåt, Fritidsbåt

Fotografi ubb-dju-bx-0123

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-160463

1965-08-13

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-160463

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestadskiftet]

1961-08-23

Hjellestadskiftet

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053578

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053606

Astrid Monssen

Hjellestad 1915

Gruppebilde utendørs av barn og ungdommer.

Kvinne, Barn, Ungdom, Mann, Gruppe

Fotografi ubb-bs-fol-01798-009-c

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hjellestad

1961-08-25

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054582

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053575

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hjellestad

1950-07-05

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-022826

Jakob Naustdal

Feltdagbok 1938

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-001

Knut Fægri

Ascophyllum.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-b-007

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hjellestad/Lerøy

1949-06-19

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-015314

Jakob Naustdal

Dagbok 1943.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-014

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053576

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1965-07-16

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-153346

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1940. Flora og vegetasjon ved gjødselkjellarar, mistbenker og tun.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-005

Jakob Naustdal

Botaniske notatar 1-2 1944. Lyngmark og myr. Ådland, Fana, Hjellestad, Dalanger, Dalamyra.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-021

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053608

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-005537

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005537

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053574

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053610

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053579

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053607

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005522a

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1941. Flora ved gjødselkjellarar, mottingar og tun.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-008

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1965-07-16

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-153345

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1938

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-002

Astrid Monssen

Hjellestad 1915

Liten seilbåt.

Seiling, Seilbåt, Mann, Sund, Gruppe, Seil

Fotografi ubb-bs-fol-01798-008-c

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad]

1961-08-23

Hjellestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053602

Ralph L. Wilson

Landophold Hjellestad. Bugten med seilbaater

Seilbåt, Fritidsbåt, Landsted

Fotografi ubb-wil-o-020

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hjellestad

1965-08-13

Flyfoto, Oversiktsbilde, Båtforening

Fotografi ubb-w-f-160464

Ralph L. Wilson

Tur til Hjellestad til fr. Kuhnle 15de mai 1927

1927-05-15

Kvinne, Venninner

Fotografi ubb-wil-g-121

Enoch Djupdræt

[Hjellestad kai, Fana.]

Hjellestad kai, Fana.

Kaianlegg, Naust

Fotografi ubb-dju-bx-0254

Jakob Naustdal

1946.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-024

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hjellestad?]

1961-08-23

Hjellestad?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053581

Jakob Naustdal

Dagbok 1939

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-004