Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide,Graven i Hardanger

Hund, Gutt, Boy, Naust, Vei, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0978

Knud Knudsen

Parti fra Eide, Graven i Hardanger

Gård, Fjell, Fjord, Hesje, Naust, Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0406

Knud Knudsen

Parti ved Nedre Vasenden, Graven i Hardanger.

Fjord, Vei, Rekkverk, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-2127-0041

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger

Fjord, Mann, Man, Vei, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-1318-0979

Catharine Hermine Kølle

'Gravens Fjord og Samlen'

Granvinsfjorden. Signatur: CKølle.

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000437

Knud Knudsen

Parti fra Eide i Hardanger.

Passasjer, Bygd, Fjord, Robåt, Kaianlegg, Sjøbod, Havnebod, Fjordabåt, Damplokomotiv

Fotografi ubb-kk-2127-1032

Knud Knudsen

Parti fra Eide, Graven i Hardanger

Gård, Fjell, Fjord, Hesje, Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0405

Knud Knudsen

Eide i Graven

Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Bolighus, Residential Building, Hesje, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-0128

Knud Knudsen

Parti af den nye Vei, Graven i Hardanger.

Fjord, Vei, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-2127-0042

Knud Knudsen

Parti fra Eide med Udsigt udover Fjorden, Hardanger.

Gård, Fjell, Fjord, Bolighus, Residential Building, Hesje, Vei, Kvernhus

Fotografi ubb-kk-1318-1773

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger

Fjord, Gutt, Boy, Vei, Rekkverk, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0977

Knud Knudsen

Eide i Graven, Hardanger

Gård, Fjell, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0129

Knud Knudsen

Eide i Hardanger.

Fjell, Bygd, Fjord, Bolighus, Residential Building, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2282

Knud Knudsen

Parti sf den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger

Fjord, Robåt, Mann, Man, Naust, Vei, Uthus, Helletak

Fotografi ubb-kk-1318-0980

Knud Knudsen

Dampskibsanløbsstedet ved Eide i Hardanger

Fjell, Fjord, Kaianlegg, Fraktefartøy, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-ns-1780

Knud Knudsen

Eide i Graven, Hardanger.

Bygd, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-0040

Knud Knudsen

Parti fra Eide med Udsigt udover Fjorden, Hardanger.

Gård, Fjord, Hesje, Vei, Håndkjerre

Fotografi ubb-kk-1318-1772

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger

Fjord, Hund, Mann, Man, Vei, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-1318-0976

Knud Knudsen

Parti af Eide i Hardanger

Gård, Bygd, Hesje, Helletak, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1741