Paul Dittrich

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 50

1901-08-15

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Telegram ubb-ms-0550-d-b-42