Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Brannruiner, Branntomt, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21292

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Hest, Hestekjerre, Mann, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21295

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Flag, Flagg, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21298

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Allmenning, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21305

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Snø, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21308

Einar Helmers-Olsen

c

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21293

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21309

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Brannruiner, Branntomt, Hest, Hestekjerre, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21291

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21297

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21303

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21299

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21306

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21301

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Brannruiner, Branntomt, Hest, Hestekjerre, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21294

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Allmenning, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21304

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Hest, Hestekjerre, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering, Stubbebryter

Fotografi ubb-bs-ok-21287

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Flag, Flagg, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21296

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21289

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21307

Atelier KK

[Kranselag, Bruns nybygg, Torgallmenningen 7]

1929-04-11

Kranselag, Bruns nybygg, Torgallmenningen 7

Bygninger, Bygningsarbeider, Flag, Flagg, Hestekjerre, Arkitekt, Forretningsgård, Nybygg, Allmenning, Stillas, Søyler, Gjenreising og sanering, Kranselag, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-316-014

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21302

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Hest, Hestekjerre, Allmenning, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21288

Einar Helmers-Olsen

ubb-bs-ok-21294

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Brannruiner, Branntomt, Hest, Hestekjerre, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21294

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929, på oppdrag fra Christopher Brun.

Brannruiner, Branntomt, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21290

Einar Helmers-Olsen

Chr. Bruns hus. Torvallmenning 7

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 7. Tegnet av Leif Grung 1929. På oppdrag fra Christopher Brun.

Arkitektur og byggeskikk, Branntomt, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21300