Ukjent

Dramshusen

Fiskeri-handel, Sjøbod, Tørrfisklager

Fotografi ubb-bs-q-00519

Marcus Selmer

Dramshusen, interiør

Interiør og innredning, Mann, Dress

Fotografi ubb-s-115

Marcus Selmer

Dramshusen

det står "Tyskebryggens Gesseller og Drenge" på fanen

Mann, Flosshatt, Dress, Musikkorps, Fane, Bowlerhatt

Fotografi ubb-s-116

Atelier KK

Schøtstue i Dramshusen

Bygninger, Tønne

Fotografi ubb-kk-m-051

Atelier KK

[Parti fra Bryggen, Bergen]

Parti fra Bryggen, Bergen

Museum, Vindu, Gatelys, Gate, Repslager, Steintrapp, Forretningsgård, Fotospøkelse, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-313-043

Marcus Selmer

Dramshusen, interiør

Interiør og innredning, Bord, Mann, Flosshatt, Dress, Bowlerhatt

Fotografi ubb-s-117