Atelier KK

[Kjøpmandsstuen, Bryggen 15]

Kjøpmandsstuen, Bryggen 15

By- og småsteder, Butikk, Brostein, Klesforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-118

Atelier KK

[Kjøbmandsstuen]

Bygninger, Bil, Car, Frisørsalong, Klædehandlere

Fotografi ubb-kk-n-315-088