Olaf Andreas Svanøe

[Barakker ved Byparken]

Barakker ved Byparken

Butikk, Shop, Brakke

Fotografi ubb-bros-05670

Atelier KK

[Bergen 17. mai 1921. Dræggens Buekorps?]

1921-05-17

Bergen 17. mai 1921. Dræggens Buekorps?

Buekorps, 17. mai, 17. mai-tog, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-n-510-025