John Bernhard Rekstad

Terrasser ved Bjellaagas gl. løp set mot nord mot Kritberget 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-207-007

John Bernhard Rekstad

Vandløp i vestsiden av dalen ved Stortveranga [?] 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-013

John Bernhard Rekstad

Bræranddannelsen ved Dypenaafjeld 1912

Landskap, Geologi, Elv

Fotografi ubb-jr-210-011

John Bernhard Rekstad

Baatfjeld fra Solvaaglien 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-209-011

John Bernhard Rekstad

Terrasser og bækkefar i morænemassen ved Dypenaadalen 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-002

John Bernhard Rekstad

Ølfjeld ved Solvaagbu 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-001

John Bernhard Rekstad

Terrassen ved N. enden av Bjellaavatn 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-207-010

John Bernhard Rekstad

Fra Jemkerdalsuren 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-006

John Bernhard Rekstad

Terrasse ved S.-enden av N. Bjellaavatn 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-009

John Bernhard Rekstad

Baatfjeld og Junkerdalen 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-209-012

John Bernhard Rekstad

Solvaagtind fra veien til Kjørris 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-003

John Bernhard Rekstad

Ølfjeld fra Dypenaadalen 1905

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-207-002

John Bernhard Rekstad

Terrassen og det gl. elveløp mot Steinfjeld 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-010

John Bernhard Rekstad

Sandmæl ved nedre Drageid 1911

Landskap, Geologi, Hesje, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-jr-215-007

John Bernhard Rekstad

Fabrikken Rusaanes 1911

Landskap, Geologi, Industribygning, Trelast

Fotografi ubb-jr-215-013

John Bernhard Rekstad

Ølfjeld fra Steindalstind 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-210-004

John Bernhard Rekstad

Trongen Botnavatn 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-209-002

John Bernhard Rekstad

S. Saula fra østenden av Balvatn 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-213-001

John Bernhard Rekstad

Baatfjeld og Junkerdalsuren 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-007

John Bernhard Rekstad

Selvaagtind set fra nord 1914

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-214-006

John Bernhard Rekstad

Struktur i den nordøstlige Hesjehomp 1911

Landskap, Geologi, Stein

Fotografi ubb-jr-210-001

John Bernhard Rekstad

Rosinvatnene, Fuglvatn og Balvatn fra Baldoaivre 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-212-009

John Bernhard Rekstad

Fra Bornavatnet 1911

Landskap, Geologi, Elv

Fotografi ubb-jr-209-004

John Bernhard Rekstad

Terrasse paa vestsiden av N. Bjellaavatn 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-011

John Bernhard Rekstad

Toppene 1325 og 1132 fra Stødi 1912

Saltdal eller Rana

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-006

John Bernhard Rekstad

Sydvestsiden av dalen som fører til Lønstinderne 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-008

John Bernhard Rekstad

Nedefter DSaltdalen fra Pothus 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-212-003

John Bernhard Rekstad

Terrasser - forrest i Dypenaadalen 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-012

John Bernhard Rekstad

Lønstinderne 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-207-011

John Bernhard Rekstad

Lønstinderne 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-209-016

John Bernhard Rekstad

Kjørrisdalen, Sleipa og Tausa 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-212-006

John Bernhard Rekstad

N. Saula fra sydsiden av Balvatn 1912

Landskap, Robåt, Geologi

Fotografi ubb-jr-213-009

John Bernhard Rekstad

Parti av Baatfjeld fra foten av Sleipa 1914

Landskap, Robåt, Geologi

Fotografi ubb-jr-214-002

John Bernhard Rekstad

Sleipa set fra Skaiti 1914

Landskap, Robåt, Geologi

Fotografi ubb-jr-214-003

John Bernhard Rekstad

Safertind fra sydøst 1914

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-214-007

John Bernhard Rekstad

Terrasser Setsaa set fra Dverset 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-215-011

John Bernhard Rekstad

N. Saula fra haugen ved Beichmanns-brakken 1905

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-207-001

John Bernhard Rekstad

Jemkerdalsuren mot Ølfjeld 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-005

John Bernhard Rekstad

Saulafjeldene fra Ankers skjærp Baldoaivre 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-213-008

John Bernhard Rekstad

Ølfjeld fra Rusaanes 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-215-006

John Bernhard Rekstad

Den no [nordøstlige?] Hesjehomp 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-207-005

John Bernhard Rekstad

Granitens opsprækning Lønsdalen 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-213-003

John Bernhard Rekstad

Strandlinjen ved Langset set fra Tangodden 1911

Landskap, Gård, Geologi

Fotografi ubb-jr-215-012

John Bernhard Rekstad

Strandvolden ved Bjellaavatn set østover 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-207-009

John Bernhard Rekstad

Moræner og brerandterrasser ved akselen av Dypenaafjeld set fra Lønsdalen 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-005

John Bernhard Rekstad

Storhaugen fra broen 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-212-008

John Bernhard Rekstad

Grænsen med granit og skifer ved Djevlebækken 1912

Landskap, Geologi, Elv

Fotografi ubb-jr-210-010

John Bernhard Rekstad

Terrasser ved Setsaa fra Dverset 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-209-015

John Bernhard Rekstad

Kjørriselvens sammenløp med Junkerdalselven 1912

Landskap, Geologi, Elv

Fotografi ubb-jr-210-008

John Bernhard Rekstad

Bræranddannelsen og moræner ved Dypenaafjeld set fra den store midtmoræne i Lønsdalen 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-009

John Bernhard Rekstad

Solvaagtind fra Kjernfjeld 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-213-004

John Bernhard Rekstad

Bjellaagas gl. løp set mot Steinskaret og Ølfjeld 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-207-006

John Bernhard Rekstad

Morænen Moen 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-209-006

John Bernhard Rekstad

Berg av gl. skifer ved Bjørnmyr 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-003

John Bernhard Rekstad

Vestsiden av N. Saula og det spidse fjeld paa svensk side 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-212-010

John Bernhard Rekstad

Terrasser ved N.-enden av N. Bjellaavatn fra Bjellvasstuen 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-008

John Bernhard Rekstad

Terrasseformet sidemoræne ved Vasbotnfjeld 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-212-001

John Bernhard Rekstad

Storbækkens utløp i Bjellaaga 1911

Landskap, Geologi, Elv

Fotografi ubb-jr-208-002

John Bernhard Rekstad

Morænelandskap ved N. Bjellaavatn 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-209-013

John Bernhard Rekstad

Bræranddannelsen ved Dypenaafjeld 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-213-002

John Bernhard Rekstad

Opefter Bornavatn 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-209-005

John Bernhard Rekstad

Solvaagtind, Baatfjeld og Satertind fra vest 1914

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-214-010

John Bernhard Rekstad

Storhaugen fra vestsiden 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-210-006

John Bernhard Rekstad

Fra Baatfjeld 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-215-005

John Bernhard Rekstad

Strømme av sigjord ved Baldoaivre 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-210-007

John Bernhard Rekstad

Dagaapningen til Storhelleren 1911

Landskap, Geologi, Hule

Fotografi ubb-jr-208-004

John Bernhard Rekstad

Østre dalside syd for Nes, Saltdalen 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-208-012

John Bernhard Rekstad

Nedefter Saltdalen fra Stolpe 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-210-002

John Bernhard Rekstad

Solvaagtind, Baatfjeld og Satertind fra NV 1914

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-214-009

John Bernhard Rekstad

N. Saula fra vestsiden 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-213-006

John Bernhard Rekstad

Ølfjeld fra SN. Bergulnes 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-210-005

John Bernhard Rekstad

Baatfjeld fra Kjernfjeld 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-001

John Bernhard Rekstad

Strandvolden ved Bjellaavatn set vestover 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-207-008

John Bernhard Rekstad

Opefter Saltdalen op for Børaanes 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-209-008

John Bernhard Rekstad

Moræner ved vandskillet, Stødi 1912

Saltdal eller Rana

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-007

John Bernhard Rekstad

Terrasser ved Dverset 1911

Landskap, Geologi, Vei

Fotografi ubb-jr-209-010

John Bernhard Rekstad

Moræner i østsiden av Gamdalsfjeld 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-210-003

John Bernhard Rekstad

Granitinjeksjon i det nordlige av Satertind 1914

Landskap, Robåt, Geologi

Fotografi ubb-jr-214-001

John Bernhard Rekstad

Konglomerat i Sleipa 1914

Geologi, Stein

Fotografi ubb-jr-214-013

John Bernhard Rekstad

Fra Bornavatnet 1911

Landskap, Geologi, Elv

Fotografi ubb-jr-209-001

John Bernhard Rekstad

Fyllit over graniten i Kjernfjeld 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-004

John Bernhard Rekstad

Safertind fra nordvest 1914

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-214-008

John Bernhard Rekstad

Terrasser - rest av dalfylling i Dypenaadalen 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-011

John Bernhard Rekstad

Tausa 1914

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-214-005

John Bernhard Rekstad

Sydefter Lønsdalen Parti av den store midtmoræne 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-212-007

John Bernhard Rekstad

Parti av Bjellaagas gl. løp set mot Ramsgjeltind 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-209-014

John Bernhard Rekstad

Fra Argalidalen mot riksgrænsen 1914

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-214-012

John Bernhard Rekstad

Fra øvre Dypenaadalen Rester av dalfylling 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-010

John Bernhard Rekstad

N. Saula fra vestsiden av Dorrovatn 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-213-007

John Bernhard Rekstad

Erosionsrester i fjeldsiden ved Dypenaadalen 1912

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-211-013