John Bernhard Rekstad

[Bukkenuten og Helletaget sett mot SV fra Torsnærseter, Jondal?]

Bukkenuten og Helletaget sett mot SV fra Torsnærseter, Jondal?

Landskap, Landscape, Fjell, Seter

Fotografi ubb-jr-055-002