Olai Schumann Olsen

[Bredsgården etter 1928, Bryggen]

Bredsgården etter 1928, Bryggen

By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Smalgang

Fotografi ubb-so-0123

[Bredsgården (midtre del)]

Bredsgården (midtre del)

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Fiskeri-handel, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Skinn og lærhandel

Fotografi ubb-so-0107

Olai Schumann Olsen

[Bryggen. Leppen]

Bryggen. Leppen

By- og småsteder, Cities and villages, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Fotografi ubb-so-0119