Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Ved dagens Hamrevegen 122. Tidligere minkfarm

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080802

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Ved dagens Hamrevegen 122. Tidligere minkfarm

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080786

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Ved dagens Hamrevegen 70

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080782

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Dagens Hamrevegen 124

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080787

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Ved dagens Hamrevegen 131

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080788

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Ved dagens Hamrevegen 122. Tidligere minkfarm

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080785

Ukjent

Hamre Gård 1919

Landskap, Gård

Fotografi ubb-bs-ok-06359-003

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Gartneriet på Hatlestad, ved dagens Hamrevegen 65

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080783