[H. ter Jungs eftf., Possementforretning]

Reklamefoto, Vindusutstilling, Possementforretning

Fotografi ubb-kk-n-357-031

Rolf Norvin

[Vi pusser opp.]

Vi pusser opp.

Fotografi ubb-ohk-025-050

E. Olsen

[Olav Kyrres gate]

Olav Kyrres gate

Gatelys, Kvinne, By- og småsteder, Gate, Klokke/ur, Trikkeskinner, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-so-0383