Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Næringsbygg

Fotografi ubb-w-sh-119842

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Sunkist appelsiner

Skip, Arbeider, Mann, Man, Lossing, Truck

Fotografi ubb-kk-n-398-063

Atelier KK

[Lossing av varer]

Arbeider, Mann, Man, Heisekran, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-059

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av melsekker

Skip, Arbeider, Mann, Man, Flour sack, Melsekk, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-061

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Sunkist appelsiner

Skip, Arbeider, Mann, Man, Lossing, Truck

Fotografi ubb-kk-n-398-064

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Cindarella rosiner

Skip, Arbeider, Mann, Man, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-057

Atelier KK

Fyffes - Matthiessens Bananmodneri A/S

Bygninger, Frukt, Varebil

Fotografi ubb-kk-n-419-048

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Sunkist appelsiner

Skip, Arbeider, Mann, Man, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-060

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Cindarella rosiner

Arbeider, Mann, Man, Heisekran, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-056

Atelier KK

[Lossing av varer]

Arbeider, Mann, Man, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-062

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Sunkist appelsiner

Skip, Arbeider, Mann, Man, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-058

Ukjent

[Festningskaien / Bontelabo]

Gatelys, Crowd, Folkemengde, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-05178