Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Mann, Man, Flag, Flagg, Tønne

Fotografi ubb-bs-ok-21419

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Jernbaneskinner, Bygninger i Bergen

Fotografi ubb-bs-ok-21417

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Sunkist appelsiner

Skip, Arbeider, Worker, Mann, Man, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-060

Atelier KK

[Lossing av varer]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-062

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21405

Ukjent

[Festningskaien / Bontelabo]

Gatelys, Crowd, Folkemengde, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-05178

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21402

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1958-09-06

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Næringsbygg

Fotografi ubb-w-sh-119842

Atelier KK

[Lossing av varer]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Heisekran, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-059

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Skip, Bil, Car, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stige, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21412

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Skip, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21415

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21409

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21401

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21404

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Sunkist appelsiner

Skip, Arbeider, Worker, Mann, Man, Lossing, Truck

Fotografi ubb-kk-n-398-063

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21407

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av melsekker

Skip, Arbeider, Worker, Mann, Man, Flour sack, Melsekk, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-061

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Cindarella rosiner

Skip, Arbeider, Worker, Mann, Man, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-057

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21403

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21414

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Bygninger i Bergen

Fotografi ubb-bs-ok-21418

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Jernbaneskinner

Fotografi ubb-bs-ok-21416

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Sunkist appelsiner

Skip, Arbeider, Worker, Mann, Man, Lossing, Truck

Fotografi ubb-kk-n-398-064

Atelier KK

Fyffes - Matthiessens Bananmodneri A/S

Bygninger, Frukt, Varebil

Fotografi ubb-kk-n-419-048

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21411

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Cindarella rosiner

Arbeider, Worker, Mann, Man, Heisekran, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-056

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21413

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Flag, Flagg, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21399

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21400

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21406

Atelier KK

[Lossing av varer]

Lossing av esker med Sunkist appelsiner

Skip, Arbeider, Worker, Mann, Man, Lossing

Fotografi ubb-kk-n-398-058

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Skip, Bygninger, Fiskeindustri, Sykkel, Mann, Man, Flag, Flagg, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21408